Kunčice pod Ondřejníkem – revitalizace centra obce

Navržená úprava centra řeší posílení funkce a středu obce a vytvoření místa pro setkávání lidí. Cílem je tyto místa vytvořit a propojit tak, aby byly dostupné pro maximum obyvatel při zachování komfortu obslužnosti území. Návrh je zaměřen především na definování jednotlivých veřejných prostor s jejich funkcemi a určení směru dalšího rozvoje obce. Místo pro setkávání je vyřešeno vytvořením návsi s náměstíčkem, tržnící a navazujícím parkem, které doplňuje domov seniorů a kaplička. Celý koncept oživení veřejných prostor je postaven na lidech, kteří musí být v území a oživovat ho. Lidé se do místa dostanou v rámci nutných povinností úřady, lékaři, obchod, ale aby byli trvale přítomni, musí v místě nebo v jeho nejbližším okolí také bydlet a cítit se příjemně. Bydlení je výhodné kombinovat s jinými funkcemi (obchod + bydlení + práce) a zahuštění bydlení v nejbližší lokalitě (domov seniorů, samostatné bydlení) Příjemné prostředí zajistí kultivovaný upravený veřejný prostor a navazující park, kdy se obyvatelé stále pohybují v příjemném prostředí. Důležitá je také dostupnost a dopravní obslužnost s parkováním což řeší velké parkoviště v přímé blízkosti hlavní komunikace.

Realizovaná činnost : architektonická soutěž – 2018