Místo setkání a kavárna

Návrh interiéru komunitního místa Apoštolské církve. Navrženo je vytvoření víceúčelového sálu s možností konání bohoslužeb, promítání a setkávání větších skupin. Sál doplňuje kavárna, která je přes velké prosklení propojena se sálem a oba prostory tak spolu můžou komunikovat aniž by se navzájem rušily. Jedná se o nízkorozpočtovou akci, kdy spousta věcí je realizována v rámci komunity a svépomocí a výsledné dílo má sloužit také jako pojící prvek pro všechny zúčastněné.

Realizovaná činnost : architektonická studie – 2019, realizace 2019