Skip to content

V ateliéru si klademe za cíl nalézt optimální řešení, které bude plnit požadavky zadání a zároveň bude jak esteticky tak ekonomicky zajímavé. Samotný návrh je výsledkem diskuze, spojení mnoha aspektů a vizí, kdy se vše propojí do souznícího a funkčního celku. Od návrhu je ještě dlouhá cesta k realizaci, nicméně většinu projektů se snažíme vést až do úplného dokončení.

V roce 2007 byl založen ateliér volného sdružení projektantů se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm se základní myšlenkou principu úzké spolupráce architekta a statika. Navazujeme na zkušenosti a vědomosti získané z našich předchozích zaměstnání, spoluprací s různými architektonickými a projekčními studii. Postupně jsme získali v těchto oborech autorizace. Od ledna 2019 je založena společnost Ateliér LIPROJEKT s.r.o.

Poskytujeme služby – poradenskou a konzultační činnost, architektonické návrhy staveb a interiérů, projektové dokumentace jednotlivých stupňů od studie až po dílenské zpracování, inženýring, technický, autorský dozor stavby, statické a stavební odborné posudky.