Přístavba knihovny Rožnov p/R

Soutěžní návrh na řešení přístavby stávající knihovny v Rožnově p/R. Návrh řeší přízemní přístavbu knihovny, kde je vytvořen hlavní knihovnický prostor s možností vstupu do uzavřených átrií případně je umožněno pořádání veřejných akcí na zahradě knihovny, která je přístupná po velkém krytém schodišti. Vnitřní prostor knihovny je zvětšen vloženými mezipatry umístěnými nad regály s knihami a je tak vytvořen zklidněný prostor k četbě. Knihovna se tak stává významným prvkem na pěších trasách městem a uvažuje s pěším propojením na přilehlou polikliniku a městský úřad. Návrh počítá se zachováním stávajících vzrostlých stromů, které jsou integrovány do vnitřních átrií, případně zůstávají součástí venkovní zahrady.

Realizovaná činnost : architektonická soutěž – 2016