Městské hradby Uherský Brod

Obnova části městských hradeb ve spolupráci s národním památkovým ústavem. Poměrně malý úsek hradeb, avšak s původním zdivem byl obnoven a lokálně doplněn vyzdívkami čímž došlo ke stabilizaci a zajištění řešené části hradby, která je součástí přiléhající stodoly. Nové části vyzdívek jsou přiznané a řešeny hrubou omítkou, původní zdivo bylo ponecháno a přezděno a přespárováno. S ohledem na životnost hradby je její koruna ukončena zastřešením s použitím pálených tašek – bobrovek. Pro doplnění původních kamenů byl použit již starý kámen z bouraných částí starého hradu a bylo tak docíleno věrnějšího vzhledu kamene který v této barevnosti a struktuře ve stávajících lomech téměř není. Stavba je kulturní památkou.


Realizovaná činnost: projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, autorský dozor (projekt 2019, realizace 2022)