Rekonstrukce stávajícího domu – Vsetín

Jedná se o návrh na rozšíření a dispoziční úpravy stávajícího rodinného domu. Přáním investorů bylo využít maximálně stávající rodinný dům a s minimem stavebních úprav dosáhnout optimálního výsledku který bude splňovat požadavky jak funkční tak estetické.


Realizovaná činnost : architektonická studie 2018