Zámek Napajedla

Zámek v Napajedlích je výraznou místní dominantou a nynější provoz hotelu a obřadní síně s občasnými prohlídkami zámku si vyžádal úpravy zanedbaných exteriérů zámku. Navrženo bylo kompletní řešení čestného dvora a cestní sítě, obnovy balustrád a vytvoření kavárenské terasy s herními prvky pro děti, obnova prvorepublikového Baťova bazénu od arch. Karfíka včetně zahradního altánu kompletní rekonstrukce a znovuzprovoznění velké a malé kašny. Součástí plánu obnovy je také nová fasáda zámku.
V rámci projektu tak byly koordinovány profese restaurátora, stavební firmy dodavatelů technologií pod dohledem NPÚ.


Realizovaná činnost : architektonická studie, kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení, autorský dozor (projekt 2018, realizace 2019)