rodinný dům - skalky

  • konstrukčně je dům postaven z keramického cihelného systému s kontaktním zateplením fasády, monolitickou stropní deskou. Krov je dřevěný s keramickou krytinou.
  • zpracována byla studie včetně konstrukčního řešení jako vypracovaný podklad pro projekt pro stavební povolení
  • realizace 2006
  • investiční náklady 2,7 mil.kč