rodinný dům - ROZDROJOVICE

  • novostavba rodinného domu - jednopodlažní pasivní rodinný dům s obytným podkrovím, částečně podsklepený. Svislé zdivo suterénu z betonových tvarovek tvořící ztracené bednění, svislé zdivo nadzemních pater z vápenopískových cihel tloušťky 20 cm. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou o tloušťce 24 cm. Krov sedlové střechy je tvořen krokvemi uloženými na pozednice a vrcholovou ocelovou vaznici.   

 

  • statické řešení objektu
  • realizace 2008, 2009