rodinný dům - Vidče

  • Pozemek se nachází v na hranici vesnické zástavby a je svou jižní stranou orientován do krajiny a na okolní hory. Terénní zlom je využit také pro kryté parkování jednoho automobilu a počítá se s volným parkovacím stáním pro další tři automobily. Dům je navržen s ohledem na místní krajové zvyklosti avšak poskytuje komfortní bydlení pro jednu rodinu. Dům počítá s možností postupné výstavby, kdy v první fázi lze obývat pouze přízemí s postupným dobudováním podkroví. Dům je navržen jako kombinace dřevostavby a klasických zděných zdí. Obvodové zdivo je z fošnové konstrukce s provětrávanou fasádou. Vnitřní příčky a nosné zdivo jsou navrženy z keramických tvarovek pro lepší tepelnou pohodu v domě. Jako zdroj tepla pro vytápění se uvažuje s kotlem na dřevo, který je součástí obývacího pokoje. Kotel má zadní přikládání z technické místnosti a je na pojen na teplovodní rozvody a akumulační nádrž v podkroví – toto řešení zajistí velkou setrvačnost vytápění. Dům počítá výhledově s možností osazení slunečních kolektorů pro ohřev užitkové vody.

 

  • zpracována studie
  • 2009
  • odhad investičních nákladů : 3,2 mil. kč