rodinný dům - Rumberk

  • Dům je osazen na zahradu s ohledem na sousední dům který leží na hranici pozemku. Odsazením od sousedního objektu vzniká mezi domy pobytový dvůr, jehož soukromý charakter podtrhuje vymezení zdí s vjezdovými vraty a vstupními dveřmi, která spojuje novostavbu a stávající sousední objekt. Dvůr je doplněn o přístřešek pro možnost parkování, uložení dřeva a venkovní posezení. Dům je navržen s ohledem na častý pobyt venku a dvůr tak více jak půl roku plní funkci další místnosti domu. Samotný dům je řešen s možností fungování pouze přízemí a s následným dobudováním podkroví.

 

  • zpracována studie
  • 2009
  • odhad investičních nákladů : 2,5 mil. kč