RODINNÝ DŮM Prumperk

  • Jedná se o zásadní rekonstrukci stávajícímo domu. Dům je postaven v horní části malého výrazně svažitého pozemku a je ustoupen od okolní zástavby lemující ulici. Nové požadavky na komfortní bydlení mladé rodiny a částečné využití stávajícího objektu,  byly zadáním pro návrh. Dům je doplněn o samostatný objekt garáže s malým ateliérem - případně pokojem pro hosty.  Hmotové členění a a maximální využití plochy pozemku pro zahradu, tak umožnilo vytvořit dům s několika zákoutími, které tak fungují jako dlaší místnosti domu.

 

  • Konstrukčně je dům navržen jako zděná stavba. Obvodové zdivo je řešeno s kontaktním zateplením, vnitřní nosné zdi a příčky jsou vyzděny.
    • zpracována studie
    • 2010
    • odhad investičních nákladů : 2,5 mil. kč