rodinný dům janovice

  • dům je navržen do rovinaté zahrady . Umístění bylo omezeno vedením vysokého napětí, dům je osazen k severní hranici a je otevřen na jižní stranu do zahrady. Dům je řešen jako přízemní s krytým parkovacím stáním a hospodářskou budovou.
  • Konstrukčně je dům navržen jako kombinace dřevostavby a zděné stavby. Obvodové zdivo je řešeno jako lehká zateplená konstrukce vnitřní nosné zdi a příčky jsou vyzděny.

 

  • zpracována studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
  • 2009
  • odhad investičních nákladů : 2,8 mil. kč