RODINNÝ DŮM DRNHOLEC / KOPŘIVNICE

  • dům je navržen do rovinaté zahrady . Stavební pozemek je v lokalitěě rozparcelované na menší pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Samotný dům je proto navržen přízemní s půdorysem do L . Půdorysné řešení doplněné  dřevěnou pergolou podél hranice pozemku tak vytváří příjemný soukromý prostor navazující na zahradu s ovoocnými stromy. Dům je řešen jako přízemní s krytým parkovacím stáním a hospodářskou budovou. Řešení dvoru vytváří víceúčelovou plochu pro případné parkování nebo může sloužit jako hřiště (basketbalový koš stolní tenis atd.)

 

  • Konstrukčně je dům navržen jako kombinace dřevostavby a zděné stavby. Obvodové zdivo je řešeno jako lehká zateplená konstrukce vnitřní nosné zdi a příčky jsou vyzděny.
    • zpracována studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
    • 2009
    • odhad investičních nákladů : 3,2 mil. kč