zákres návrhu
stávající stav
zákres návrhu
stávající stav
situace
stávající stav

 

nástavba a rekonstrukce  domu - smilovice

  • Stávající přízemní dům s plochou střechou s dispozicí 1+1 již nedostačuje pro bydlení mladé rodiny a zadání znělo dům zvětšit tak, aby bylo zajištěno pohodlné bydlení. Dům je rozšířen o nástavbu, která se tak plně otevírá na jižní stranu a zároveň vytváří kryté parkovací stání a krytý vstup do domu. V zadní / severní části domu je navrženo schodiště , koupelna a šatna z ložnice. Výhodou tohoto řešení je také plné využití podlažní plochy pokojů bez šikmin (klasické řešení nástavby). Poměrně malý dům si tak zachová své drobné měřítko a  charakter. Členění výrazně napomáhá materiálové a barevné řešení jednotlivých objemů stavby.

 

  • stávající dům je řešen jako zděná konstrukce s monolitickými stropy a kontaktním zateplením. Nástavba je navržena jako lehká dřevěná konstrukce s kvaliitním zateplením a obkladem z cembonitových desek.
  • zpracována studie, projekt pro stavební povolení - jednostupňový
  • realizace 2010
  • odhad investičních nákladů :  1,8 mil. kč