penzion staré město

  • Rekonstrukce souboru budov ze začátku 20. stol. s původním účelem hotelu. Stávající objekt byl v minulosti využit pro mnoho účelů a před rekonstrukcí byl  ve značně zchátralém stavu. Stavební práce zasáhly všechny objekty. Provedly se dispoziční úpravy pro potřeby penzionu a využita byla také hospodářská budova. Ta po rekonstrukci slouží jako byt správce a apartmány se samostatným vstupem. Rekonstrukce objektu byla prvním krokem k realizaci penzionu s možností dalšího rozšíření komplexu.

 

 

  • stávající objekt byl kompletně zateplen, stropní trámové konstrukce byla částečně nahrazeny monolitickou betonovou deskou v kombinaci s ocelovými prvky.
  • prováděcí dokumentace dílčích konstrukcí - vestavba galerie, předběžný návrh vzduchotechniky
  • zpracována studie, projekt pro stavební povolení
  • realizace 2007, 2008
  • investiční náklady :  neuvedeny