nástavba brno - údolní

  • původní činžovní dům ukončující blokovou zástavbu s klasickou střechou s valbou na nároží, byl doplněn o vestavbu dvou bytů. V části navazující na sousední objekt je střecha ponechána v původním tvaru, pouze nároží je zvýrazněno nástavbou a dům tak získá pohledově atraktivní zakončení. Do dvora je stávající krov zvednut na pultovou střechu v celé délce domu. Panoramatické okno v obývacím pokoji s výhledem na koruny vzrostlých stromů sousední zahrady s pozadím  centra města a výhledem na špilberk úspěšně konkuruje televizi. Prostor půdy je maximálně využit použitím vestavěných skříní, galerií propojenou s pokojem a otevřením do krovu.

  • konstrukčně je nástavba řešena jako dřevěná fošnová konstrukce se zateplením min. vatou a opláštěním osb deskami. Ztužení stávajících trámových stropů je spřaženou železobetonovou hřebíkovou deskou. Stávající krov je zesílen ocelovými profily. Zastřešení je pálenou krytinou, pultová střecha je kryta fólií. Obklad je řešen bezúdržbově z cembonitových probarvovaných desek.
  • zpracována studie, projekt pro stavební povolení, prováděcí projekt, autorský dozor
  • 2007-2009
  • investiční náklady :  4,2 mil.kč