Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme
Nabízíme

zpracujeme a zajistíme

 • architektonické studie

 • vizualizace a zákresy do fotek

 • dokumentace k územnímu řízení

 • dokumentace ke stavebnímu řízení / ohlášení

 • dokumentace k provedení stavby

 • statické posouzení stávajícího stavu

 • statické a stavebně konstrukční řešení staveb

 • projektovou dokumentaci nízkoenergetického nebo pasívního objektu

 • projektovou dokumentaci pro provedení zateplení objektů (RD a obytných domů)

 • zpracování kompletní projektové dokumentace pro získání dotací (programy Zelená úsporám, PANEL, atd.)

 • prováděcí dokumentaci rekonstrukcí a poradenský servis služeb v průběhu stavby

 • přestavbu bytového jádra

 • výkazy výměr, rozpočet

 • zpracování projektových dokumentací jednotlivých profesí

 • stavební dozor investora, autorský dozor

 • poradenství v oblasti investic, stavebnictví