Ing.arch. Lukáš Bargel


architektonické  řešení,

design, stavební řešení

tel:   +420 775 375 726Ing. Ivo Lukačovič


statické  řešení  konstrukcí

a objektů pozemních staveb

 

tel:   +420 732 866 299

 

atelier@liprojekt.cz

www.liprojekt.cz